Strategis logo

 • Poszerz z nami swoje perspektywy!

  Możliwość korzystania ze środków unijnych to nie tylko ogromna szansa na pozyskanie dodatkowego finansowania, ale przede wszystkim na poszerzenie perspektyw dotyczących rozwoju oraz poprawy konkurencyjności firmy.

  więcej...

 • W gronie najlepszych firm doradczych

  Wg rankingu miesięcznika „Fundusze Europejskie” znajdujemy się w czołówce najbardziej skutecznych polskich firm doradczych pozyskujących środki na innowacyjne inwestycje, na równi z takimi liderami światowymi jak np. firma konsultingowa Ernst & Young. *)

  więcej...

 • Sięgnij po dotacje na e-biznes

  Masz pomysł na portal społecznościowy, nową usługę świadczoną przez Internet, zamierzasz wdrożyć w swojej firmie nowe rozwiązania z dziedziny e-biznesu? Sięgnij po unijne dotacje z Programu Innowacyjna Gospodarka.

  więcej...

 • Poznaj 7 Cudów Funduszy Europejskich

  Nasi eksperci realizują dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konkurs na najciekawsze atrakcje turystyczne, które powstały dzięki Funduszom Europejskim.

  więcej...

 • Do 2 mln złotych dotacji na wspólne prowadzenie biznesu przez Internet

   

  Współpracujesz lub chcesz rozpocząć współpracę ze swoimi partnerami biznesowymi w oparciu o rozwiązania elektroniczne, zautomatyzować komunikację handlową oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami? 
  Sięgnij po dotacją na projekt B2B!


  więcej...

Do 2 mln złotych dotacji na wspólne prowadzenie biznesu przez Internet

 

Współpracujesz lub chcesz rozpocząć współpracę ze swoimi partnerami biznesowymi w oparciu o rozwiązania elektroniczne, zautomatyzować komunikację handlową oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami? 
Sięgnij po dotacją na projekt B2B!


Już niedługo rozpocznie się konkurs dla projektów z zakresu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Wnioski będzie można składać od 29 października do 30 listopada br.

Wsparcie będzie mógł otrzymać każdy przedsiębiorca, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorstw, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia autoamtyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Kto może skorzystać z dofinansowania

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujące na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Typowy projekt musi objąć integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

W ramach dotacji można sfinansować:

 • zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup usług doradczych i eksperckich
 • zakup szkoleń specjalistycznych
 • wydatki na informowanie o udziale finansowym UE w realizacji projektu

 

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana pozyskaniem dofinansowania na tego typu projekt, skontaktuj się z naszym doradcą który sprawdzi i przedstawi Ci szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie. Wypełnij formularz, który pozwoli nam udzielić precyzyjnej i szybkiej odpowiedzi na zadane pytania dotyczące możliwości pozyskania dotacji dla Twojej firmy. 

Kontakt:

Dział Funduszy Europejskich

Aleksandra Sawczuk - kierownik

e-mail: aleksandra.sawczuk@strategis.pl

tel.kom. 698 952 209

Dane kontaktowe:

Strategis Sp. j.
ul. Astrów 6
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 498 66 06
e-mail: biuro@strategis.pl

Copyright © 2010 Strategis. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lizard Media